De laatste ALV?

Zoals gemaild in de laatste MieB is de volgende ALV op zaterdag 9 april 2022, 16:00 te Volendam. Er zal gesproken worden over het voortbestaan van SOS-Holland als vereniging.

Er is een kans dat er een bijzondere ledenvergadering direct na de ALV komt waarbij er overgegaan zal worden op opzegging van de vereniging.
Tevens willen wij er, indien animo, een schippersweekend aan vast koppelen.